ataušti

ataušti
1 atáušti intr. 1. pasidaryti šaltesniam, atvėsti: Tegu atáušta karšta košė J. Na, gerk gerk, atauš arbata Žem. Kol tu apsirengsi, tai ir vanduo ataũš Skrd. 2. sustingti auštant: Gelžį reik kalti, kol nespėjo atáušti Šv. 3. Gdr po sušilimo prasivėdinti ir pailsėti: Negirdyk arklio, kol neatáušo Švnč. Ataušę kiek ir atsipeikėję po taip gyvų įspūdžių, vyrai vėl atsiminė raudongalves (degtinės butelius) LzP.pailsėti nuo rūpesčių: Išdaviau visas tris dukteris, tai jau dabar atáušiu Ml. 4. prk. prarasti įkarštį, susilpti: Senio jau visi jausmai ataušę . Rūstybė jo ataušo, o protas viršų gavo brš. Širdis atáušo ir nebesušilo, ir dainų dvasia kažin kur pasidėjo A.Baran. 5. prk. pasidaryti žioplam, išvėpti, užaušti: Visiškai atáušęs žmogus Srv.
◊ galvà atáušo pakvaišo: Ar jam galvà atáušo – kalba kalba ir nukalba! Šts.
pė́dsakai atáušo nebeliko buvimo žymių: O jos ir pėdsakai ataušo .
\ aušti; apaušti; ataušti; išaušti; nuaušti; praaušti; suaušti; užaušti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • atausti — atáusti vksm. Vienai̇̃s siūlais mẽta, kitai̇̃s atáudžia …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ataušti — atáušti vksm. Tàvo kavà jaũ visái atáušo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atausti — 1. tr. ataudais išausti: Vienais [siūlais] meta, kitais ataudžia Gs. Kuo mes atausme, tiek drobės prisimetę? Kp. Ji vieną pusę juodu, kitą raudonu siūlu ataudė Lš. Į vilnonę marškoniais ataudais atausk J. Apatinės kelnės vis būna blakute ataustos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ataušti — 2 ataũšti intr. išaušti: Galiausiai trečioji diena ataušo Ns1859,2. aušti; apaušti; ataušti; išaušti; nuaušti; paaušti; praaušti; užsiaušti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atspardyti — Š, Rtr, NdŽ, KŽ; SD217, Sut, N 1. intr. duoti atgal spyrį spardančiam: Arklys atspardys, jei tu spirsi jam, jei kas jį spardytum J. | refl. Ser. 2. tr. LVI194, Ser spardant nublokšti šalin, pašalinti: Atspardyk tuos grumstus nuo pasienio, nuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • liežuvis — liežùvis sm. (2) K; R 1. ragavimo organas, taip pat kalbos padargas: Gerkite bent alaus, beplepant ir liežuviai sudžiūvo Žem. Kopūstai karšti, nenudek liežùvio Rm. Šuva iškišęs liežuvį alsuoja Pn. Jaučio ilgas liežuvis, bet kad šnekėt negali Žž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vilnos — vìlnos sf. pl. (1) K, KŽ 1. Ps, Brs gyvulio (avies, ožkos, triušio ir pan.) kailio plaukai, gaurai: Anos (avelės) išdžiūsta, vìlnas išsipurto, tada jau gražios Dgč. Mano avis ilgų vìlnų JD150. Ūdro kailis va tai geras, o kai bebro – tai, sako …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antšaudyti — (ž.) tr. atausti: Antšaudyk su ataudais, ir būs kanapinelis gražus Šts. šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; nušaudyti; pašaudyti; paršaudyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apausti — tr. 1. išausti daugeliui, užtenkamai: Ana mumis apaudė ir išejo namie Grg. Bus laiko apausti, apsiūti vaikus Žem. | refl.: Jau apsiaudėm, galėsim dabar eit į laukus Gs. 2. Lk apmušti, apkulti: Apausk piemenį, kad neklauso Ll. ◊ su liežuviù… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apaušti — 1 apaušti intr. kiek atšalti, pravėsti: Jau apaušo kiek kopūstai, galėsi srėbt Rm. aušti; apaušti; ataušti; išaušti; nuaušti; praaušti; suaušti; užaušti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”